Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Gratifikation

Gratifikation har karaktären av gåva från arbetsgivaren. Det är en ensidig rättshandling och bygger inte på någon avtalad rätt för den anställde att erhålla gratifikation. Således är även en gratifikation i högsta grad diskretionär till sin karaktär. En gratifikation kan utges till exempel efter lång och trogen tjänst, eller vid synnerligt goda arbetsprestationer från en anställds sida. Gratifikationer förekommer sällan på den svenska arbetsmarknaden.