Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

ICT-tillstånd och tillstånd för säsongsarbete

Om en utländsk medborgare som är anställd i ett företag som är etablerat i ett tredje land ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som är etablerat i Sverige, och/eller i ett annat EU-land ska utlänningen istället för arbetstillstånd beviljas ett uppehålls- och anställningstillstånd för företagsintern förflyttning av personal. Det krävs dessutom att det är en enhet inom samma företag eller ett bolag i samma koncern som tredjelandsföretaget. Tillståndet kallas för ICT-tillstånd. Om den företagsinterna förflyttningen kommer att pågå kortare tid än 90 dagar eller om utlänningen omfattas av undantagsreglerna för när ICT-tillstånd inte ska beviljas finns det dock inga hinder mot att istället bevilja utlänningen arbetstillstånd.

Om en arbetsgivare erbjuder en utlänning en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare ska utlänningen inte beviljas arbetstillstånd utan istället beviljas ett särskilt tillstånd för säsongsarbete. Tillståndet kan antingen vara ett arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen i Sverige inte överstiger 90 dagar, eller ett uppehålls- och arbetstillstånd om vistelsen är mer än 90 dagar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...