”Metoo”, som på svenska betyder ”jag också”, är ett begrepp som används i massmedia och sociala medier och gav upphov till en kampanj som var särskilt uppmärksammad under slutet av år 2017 och början av 2018. Syftet med ”Metoo” är att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor. Spridningen av ”Metoo” blev stor både i Sverige och internationellt och ledde till ett riksomfattande arbete för att försöka stävja sexuella trakasserier inom de flesta olika branscher på arbetsmarknaden.

Lagrum

1 kap. 4 § p. 5 diskrimineringslagen