Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2022 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Nyanställningsblockad

En blockad syftar till att avstänga motparten i ekonomiskt hänseende. En nyanställningsblockad innebär exempelvis att personer uppmanas att inte ta anställning hos viss eller vissa arbetsgivare.

Tänk på

En nyanställningsblockad är en stridåtgärd som alla andra. För att vara tillåten får den inte träffas av fredsplikt i medbestämmandelagen, lag om offentlig anställning eller utökad fredsplikt i kollektivavtal.

Lagrum

41 § medbestämmandelagen (1976:580)

23 § lagen (1994:260) om offentlig anställning