Definition

Provision brukar vara benämningen på ersättning som är direkt knuten till en anställds eller en grupp anställdas ekonomiska resultat i något avseende, kanske försäljningsprovision.

Se även

rörlig lön