Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktiebolagsregistret

Definition

Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret.

Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar.

Aktiebolagsregistret innehåller gällande information om aktiebolag, historisk information och information om pågående ärenden, rörande aktiebolag. Registret är således en unik källa till information om aktiebolag.

Aktiebolagsregistret innehåller dock inte information om vilka som är aktieägare. Fullständig information om vilka som äger aktier i bolaget finns hos privata aktiebolag endast i Aktieboken. Viss information om vilka som kontrollerar bolaget finns i Bolagsverkets register för Verklig huvudman. I avstämningsbolag finns ett Avstämningsregister över aktieägarna, vilket bolaget ska hålla tillgängligt för den som begär det.

Införing i registret sker i löpande följd för varje bolag. Det innehåller diarienummer, datum för införingen och datum för offentliggörande i Post- och Inrikes Tidningar.

Att få information från registret

Grundläggande uppgifter om firma och organisationsnummer kan gratis hämtas ur aktiebolagsregistret, bland annat på Bolagsverkets webbplats https://snr4.bolagsverket.se/eller genom att ringa till Bolagsverket, telefonnummer 0771-670 670. Genom att bli kund på Näringslivsregistret kan utökade sökningar göras för att bland annat kontrollera styrelse, läsa årsredovisningar med mera. Det kostar 500 kronor exklusive moms att bli ansluten som kund och det tillkommer avgifter för sökningar och nedladdning av dokument. Exempelvis kostar nedladdning av en bolagsordning eller en årsredovisning 60 kronor exklusive moms. Priserna gäller för år 2021.

Tänk på

Det finns även kommersiella webbplatser som gratis förmedlar information från aktiebolagsregistret, bland andra www.allabolag.se och www.hitta.se. Med kommersiella webbplatser bör dock normal källkritik för internet tillämpas. I viktiga situationer bör uppgifterna stämmas av med Bolagsverket.

Verkan av registrering

Registrering och avregistrering i aktiebolagsregistret som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar anses kännas till av allmänheten och samtliga utomstående personer som bolaget kan komma i kontakt med.

Rörande rättshandlingar som utförts före publicering i Post- och Inrikes Tidningar kan bolaget inte hävda att utomstående personer vet om registreringsinformation om de inte visar att personen faktiskt känt till informationen.

Om informationen är nyare än 16 dagar är dock en ovetande utomstående person inte bunden av uppgifterna i registret om han eller hon visar att det var omöjligt för honom eller henne att känna till dem.

Lagar och regler

2 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559)

27 kap. 3-4 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...