Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktiebolagsregistret

Definition

Aktiebolagsregistret är en offentlig förteckning över alla aktiebolag i Sverige. Registret hanteras av Bolagsverket. Aktiebolagsregistret är en del av det register som går under beteckningen Näringslivsregistret.

Registrering och avregistrering offentliggörs genast av Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar.

Aktiebolagsregistret innehåller gällande information om aktiebolag, historisk information och information om pågående ärenden, rörande aktiebolag. Registret är således en unik källa till information om aktiebolag.

Aktiebolagsregistret innehåller dock inte information om vilka som är aktieägare. Fullständig information om vilka som äger aktier i bolaget finns hos privata aktiebolag endast i Aktieboken. Viss information om vilka som kontrollerar bolaget finns i Bolagsverkets register för Verklig huvudman. I avstämningsbolag finns ett Avstämningsregister över aktieägarna, vilket bolaget ska hålla tillgängligt för den som begär det.

Införing i registret sker i löpande följd för varje bolag. Det innehåller diarienummer, datum för införingen och datum för offentliggörande i Post- och Inrikes Tidningar.

Att få information från registret

Grundläggande uppgifter om firma och organisationsnummer kan gratis hämtas ur aktiebolagsregistret, bland annat på Bolagsverkets webbplats https://snr4.bolagsverket.se/eller genom att ringa till Bolagsverket, telefonnummer 0771-670 670. Genom att bli kund på Näringslivsregistret kan utökade sökningar göras för att bland annat kontrollera styrelse, läsa årsredovisningar med mera. Det kostar 500 kronor exklusive moms att bli ansluten som kund och det tillkommer avgifter för sökningar och nedladdning av dokument. Exempelvis kostar nedladdning av en bolagsordning eller en årsredovisning 60 kronor exklusive moms. Priserna gäller för år 2021.

Tänk på

Det finns även kommersiella webbplatser som gratis förmedlar information från aktiebolagsregistret, bland andra www.allabolag.se och www.hitta.se. Med kommersiella webbplatser bör dock normal källkritik för internet tillämpas. I viktiga situationer bör uppgifterna stämmas av med Bolagsverket.

Verkan av registrering

Registrering och avregistrering i aktiebolagsregistret som publicerats i Post- och Inrikes Tidningar anses kännas till av allmänheten och samtliga utomstående personer som bolaget kan komma i kontakt med.

Rörande rättshandlingar som utförts före publicering i Post- och Inrikes Tidningar kan bolaget inte hävda att utomstående personer vet om registreringsinformation om de inte visar att personen faktiskt känt till informationen.

Om informationen är nyare än 16 dagar är dock en ovetande utomstående person inte bunden av uppgifterna i registret om han eller hon visar att det var omöjligt för honom eller henne att känna till dem.

Lagar och regler

2 kap. aktiebolagsförordningen (2005:559)

27 kap. 3-4 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...