Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Annonseringsförbudet

Definition

Annonseringsförbudet innebär att privata aktiebolag är förhindrade att försöka sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner till allmänheten genom annonsering, Spridningsförbudet.

Lagar och regler

1 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)