Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Bilda enkelt bolag

Definition

Ett enkelt bolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal. Bildningen sker alltså på ett betydligt mindre formellt sätt än andra bolagsformer.

För bolagsavtal gäller normala regler för ingående av avtal och avtalets giltighet, bland andra avtalslagen (lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Det innebär bland annat att rättsförhållandet inte har bestämda former samt att avtalsinnehållets bestäms av parternas gemensamma vilja. Ett avtal om enkelt bolag kan till exempel träffas underförstått genom att delägarna skjuter till egendom i det gemensamma syftet att göra en investering. Avtalet behöver inte rubriceras som ”bolagsavtal”, utan kan i princip ha vilken form som helst. Ett bolagsavtal behöver inte vara skriftligt, men det finns betydande svårigheter med muntliga avtal om bolaget är av mer komplex karaktär.

Kraven på en Bolagsman är de normala kraven på rättskapacitet. Det vill säga en bolagsman får inte vara satt i konkurs och inte ha förvaltare enligt föräldrabalken. Om det enkla bolaget inte bedriver näringsverksamhet kan en bolagsman dock ha näringsförbud. En Underårig person (en person under 18 år) kan inte bilda enkelt bolag utan hjälp. Underåriga personer över 16 år får bilda enkelt bolag, men måste ha förmyndares samt kommunens överförmyndares tillstånd. Personer under 16 år får inte vara bolagsman, men kan ha förmyndare som bolagsman i sitt ställe med överförmyndarens tillstånd.

Processen att bilda enkelt bolag

Bilda enkelt bolag

Registrering av enkelt bolag

Enkelt bolag kan frivilligt registreras hos Bolagsverket, men får inte något organisationsnummer. Bolagsmännen i det enkla bolaget registreras under sina personnamn, men inget företagsnamn registreras. Det är alltså inte själva bolaget som registreras utan delägarna i bolaget. Registrering görs exempelvis om det enkla bolaget ska bedriva näringsverksamhet. Om bolagets verksamhet är av sådan omfattning att det enligt bokföringslagen är skyldigt att upprätta en årsredovisning så måste verksamheten (inte det enkla bolaget i sig) registreras i Bolagsverkets handelsregister.

Anmälan ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Det ska försäkra att de vare sig är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. För registrering används Bolagsverkets blankett nr 907 Nyregistrering Enkelt Bolag. Registreringen kostar 1 200 kronor år 2022. Enkla bolag kan inte registreras elektroniskt via e-tjänsterna på verksamt.se.

Ifall ett enkelt bolag är registrerat måste en senare avveckling också registreras. Det sker med Bolagsverkets blankett nr 917 Avregistrering Enkelt bolag. Anmälan om avregistrering ska undertecknas av samtliga bolagsmän. Avregistrering kostar inget.

Lagar och regler

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

2 § handelsregisterlagen (1974:1579)