Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bilda enkelt bolag

Definition

Ett enkelt bolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal. Bildningen sker alltså på ett betydligt mindre formellt sätt än andra bolagsformer.

För bolagsavtal gäller normala regler för ingående av avtal och avtalets giltighet, bland andra avtalslagen (lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Det innebär bland annat att rättsförhållandet inte har bestämda former samt att avtalsinnehållets bestäms av parternas gemensamma vilja. Ett avtal om enkelt bolag kan till exempel träffas underförstått genom att delägarna skjuter till egendom i det gemensamma syftet att göra en investering. Avtalet behöver inte rubriceras som ”bolagsavtal”, utan kan i princip ha vilken form som helst. Ett bolagsavtal behöver inte vara skriftligt, men det finns betydande svårigheter med muntliga avtal om bolaget är av mer komplex karaktär.

Kraven på en Bolagsman är de normala kraven på rättskapacitet. Det vill säga en bolagsman får inte vara satt i konkurs och inte ha förvaltare enligt föräldrabalken. Om det enkla bolaget inte bedriver näringsverksamhet kan en bolagsman dock ha näringsförbud. En Underårig person (en person under 18 år) kan inte bilda enkelt bolag utan hjälp. Underåriga personer över 16 år får bilda enkelt bolag, men måste ha förmyndares samt kommunens överförmyndares tillstånd. Personer under 16 år får inte vara bolagsman, men kan ha förmyndare som bolagsman i sitt ställe med överförmyndarens tillstånd.

Processen att bilda enkelt bolag

Bilda enkelt bolag

Registrering av enkelt bolag

Enkelt bolag kan frivilligt registreras hos Bolagsverket, men får inte något organisationsnummer. Bolagsmännen i det enkla bolaget registreras under sina personnamn, men inget företagsnamn registreras. Det är alltså inte själva bolaget som registreras utan delägarna i bolaget. Registrering görs exempelvis om det enkla bolaget ska bedriva näringsverksamhet. Om bolagets verksamhet är av sådan omfattning att det enligt bokföringslagen är skyldigt att upprätta en årsredovisning så måste verksamheten (inte det enkla bolaget i sig) registreras i Bolagsverkets handelsregister.

Anmälan ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Det ska försäkra att de vare sig är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. För registrering används Bolagsverkets blankett nr 907 Nyregistrering Enkelt Bolag. Registreringen kostar 1 200 kronor år 2021. Enkla bolag kan inte registreras elektroniskt via e-tjänsterna på verksamt.se.

Ifall ett enkelt bolag är registrerat måste en senare avveckling också registreras. Det sker med Bolagsverkets blankett nr 917 Avregistrering Enkelt bolag. Anmälan om avregistrering ska undertecknas av samtliga bolagsmän. Avregistrering kostar inget.

Lagar och regler

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

2 § handelsregisterlagen (1974:1579)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...