Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bilda handelsbolag

Definition

Ett handelsbolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal med ett gemensamt syfte att bedriva näringsverksamhet och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Bildningen sker alltså beroende av registrering och kan inte uppstå spontant som mindre avancerade bolagsformer.

För bolagsavtal gäller normala regler för ingående av avtal och avtalets giltighet, bland andra avtalslagen (lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). Det innebär bland annat att avtalet kan vara ogiltigt eller jämkas i enlighet med 36 § avtalslagen. Ett avtal om handelsbolag kan i och för sig träffas muntligt men eftersom förhållandet kräver registrering av Bolagsverket försvårar muntliga avtal bildandet.

Kraven på bolagsmännen är de normala kraven på rättskapacitet, det vill säga de får inte vara satta i konkurs och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En underårig person (en person under 18 år) får inte bilda enkelt bolag utan hjälp. Underåriga personer över 16 år får bilda bolag, men måste ha förmyndares samt kommunens överförmyndares tillstånd. Personer under 16 år får inte vara bolagsman, men kan ha förmyndare som bolagsman i sitt ställe med överförmyndarens tillstånd.

Processen att bilda handelsbolag

Bilda handelsbolag

Företagsnamn i handelsbolag

Företagsnamnet i ett handelsbolag måste innehålla ordet handelsbolag, vilket inte får förkortas med HB. Jämför Välja företagsnamn.

Tänk på

Bolagsverket prövar namnförslag i den ordning de lämnats och registrerar det första förslaget till företagsnamn som kan godkännas utan att kontakta anmälaren. Det går inte att få förhandsbesked rörande namnförslag.

Ett handelsbolags företagsnamn får immaterialrättsligt skydd i det län där verksamheten bedrivs. Skyddet gäller alltså inte automatiskt i hela Sverige (som till exempel aktiebolag). Om bolaget vill utöka skyddet till att gälla även i andra län kan man ansöka om så kallad skyddsregistrering. Skyddsregistrering kan göras med blankett (Bolagsverkets blankett nr 911 Ändringsanmälan Handelsbolag) och via e-tjänsterna på verksamt.se. Per län kostar skyddsregistrering 900 kronor via e-tjänst och 1 100 kronor via blankett. Priserna gäller för år 2021.

Handelsbolag kan även registrera Särskilt företagsnamn och Parallellfirma.

Registrering av handelsbolag

Handelsbolag registreras hos Bolagsverket. Genom registreringen får bolaget ett Organisationsnummer och blir en Juridisk person.

Själva bolagsavtalet är inte en offentlig handling och ska inte skickas in för registrering. Ändamålet, strukturen och förutsättningarna för ett handelsbolag behöver alltså inte avslöjas trots att bolaget är registrerat.

Anmälan ska skrivas under av samtliga bolagsmän. De ska försäkra att de vare sig är i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. För registrering används Bolagsverkets blankett nr 901 Nyregistrering Handelsbolag. Handelsbolag kan även registreras elektroniskt via e-tjänsterna på verksamt.se. Registrering via e-tjänst kostar 1 100 kronor och via blankett 1 400 kronor. Priserna gäller för år 2021.

Handläggningstiden för att registrera handelsbolag är cirka två veckor enligt Bolagsverket. Bolagsverket publicerar sina aktuella handläggningstider på sin webbplats http://www.bolagsverket.se/om/oss/verksamhet/service/handlaggningstider. Handläggningstiderna uppdateras varje måndag, onsdag och fredag.

Tänk på

Handläggningen hos Bolagsverket påbörjas inte förrän avgiften är betald. Betala därför in avgiften samtidigt som anmälan skickas in. Vid nyregistrering, skriv den först föreslagna firman på inbetalningen.

Lagar och regler

1 kap. 1 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

2 och 6 §§ handelsregisterlagen (1974:1579)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...