Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bolagsverkets mobilapp

Definition

Bolagsverket lanserade 2018 en mobilapplikation, det vill säga ett tilläggsprogram för mobiltelefoner och surfplattor. I Bolagsverkets app kan en bolagsföreträdare, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör, få information om Bolagsverket senaste ärenden om bolaget samt ladda ner olika publika handlingar.

Bolagsverkets app kräver inloggning med mobilt BankID.

Bolagsverkets app omfattar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare (som finns i Bolagsverkets register). Det går att få följande dokument och information för företaget:

  • Registreringsbevis (nedladdning i pdf-format)

  • Bolagsordning (nedladdning i pdf-format)

  • Årsredovisning (nedladdning i pdf-format)

  • Bolagsverkets fem senaste ärenden för företaget

  • Företagets adress

  • Personer registrerade i företaget

  • Firmateckning

  • Räkenskapsår

  • Uppgift om Verklig huvudman finns i företaget

Mobilappen kan nu även användas för att anmäla nya adresser i företaget, det vill säga företagets eller företrädarnas adresser. Adressändringen är kostnadsfri. Adresser kan även ändras genom Verksamt.se och skriftligen till Bolagsverket.

Bolagsverket är i färd med att utveckla ytterligare tjänster för mobilappen.

Bolagsverkets app finns för operativsystemen Android och IOS (iPhone). Den är kostnadsfri.

Bolagskapning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...