Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Bolagsverkets mobilapp

Definition

Bolagsverket lanserade 2018 en mobilapplikation, det vill säga ett tilläggsprogram för mobiltelefoner och surfplattor. I Bolagsverkets app kan en bolagsföreträdare, till exempel en styrelseledamot eller verkställande direktör, få information om Bolagsverket senaste ärenden om bolaget samt ladda ner olika publika handlingar.

Bolagsverkets app kräver inloggning med mobilt BankID.

Bolagsverkets app omfattar aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och enskilda näringsidkare (som finns i Bolagsverkets register). Det går att få följande dokument och information för företaget:

  • Registreringsbevis (nedladdning i pdf-format)

  • Bolagsordning (nedladdning i pdf-format)

  • Årsredovisning (nedladdning i pdf-format)

  • Bolagsverkets fem senaste ärenden för företaget

  • Företagets adress

  • Personer registrerade i företaget

  • Firmateckning

  • Räkenskapsår

  • Uppgift om Verklig huvudman finns i företaget

Mobilappen kan nu även användas för att anmäla nya adresser i företaget, det vill säga företagets eller företrädarnas adresser. Adressändringen är kostnadsfri. Adresser kan även ändras genom Verksamt.se och skriftligen till Bolagsverket.

Bolagsverket är i färd med att utveckla ytterligare tjänster för mobilappen.

Bolagsverkets app finns för operativsystemen Android och IOS (iPhone). Den är kostnadsfri.

Bolagskapning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%