Definition

Euroclear Sweden AB, tidigare Värdepapperscentralen (VPC), är den enda värdepapperscentralen i Sverige. Euroclear ägs av Euroclear SA/NV, en del av Euroclear Group, som är användarägt och baserat i Belgien.

Euroclear är en tjänsteleverantör för emittenter, banker, fondkommissionärer och investerare. Tjänsterna innefattar utgivning och administration av finansiella instrument, clearing och avveckling av transaktioner med aktier, fonder och räntebärande papper. Euroclear för aktie- och skuldböcker för nära 1 400 emittenter.

Kontaktuppgifter för Euroclear Sweden

Företag

Euroclear Sweden AB

Adress

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

Telefon

08-402 90 00

Webbplats

https://www.euroclear.com/sv.html

E-post

customer.relations@euroclear.eu