Definition

Förbehåll är en benämning för frivilliga (så kallat fakultativa) bestämmelser i bolagsordningen. Exempel på förbehåll är Överlåtelseförbehåll och Omvandlingsförbehåll.