Innehåll

Definition

Innehavaraktier, det vill säga aktiebrev som från början är utställda ”till innehavaren”, är inte tillåtna i svensk rätt. Istället ska aktiebrev alltid ange aktieägarens namn när de först ges ut.

Innehavaraktier kan dock vara tillåtna i utländska rättsordningar, bland annat Tyskland, Frankrike och Danmark, men är ofta omgivna av restriktioner. Innehavaraktier har ibland förknippats med penningtvätt och skattesmitning, varför identifiering av aktieägare har blivit alltmer betydelsefull från lagstiftarnas sida.

Lagar och regler

6 kap 2 § aktiebolagslagen (2005:551)