Definition

Konvertering innebär att en Konvertibel byts ut mot en aktie. Det är alltså konvertibeln som värdepapper (bestående av ett skuldebrev och en konverteringsrätt) som ersätts av värdepappret aktie.

Konvertering kan ibland användas för en aktie som omvandlas från ett aktieslag till ett annat, Omvandlingsförbehåll.

Lagar och regler

11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)