Innehåll

Definition

En konvertibel är ett skuldebrev som getts ut av ett aktiebolag mot betalning, vilken ger möjlighet att i framtiden byta fordran mot aktier i bolaget.

En konvertibel kan sägas bestå av två delar, en obligationsdel och en konverteringsdel. Konvertibeln som obligation är en skuldförbindelse som ger rätt till ränta och återbetalning. Konverteringsdelen ger rätt eller skyldighet att byta ut skulden mot aktier i bolaget, det vill säga Konvertering av fordran mot ett delägande i bolaget.

Konvertibeln kan vara utställd till innehavaren, en namngiven person eller ”order”. Det innebär att konvertibler kan vara antingen så kallade enkla skuldebrev eller löpande skuldebrev. Enkla skuldebrev innebär att skuldebrevet är en affär mellan utställaren och en speciell person som är namngiven i skuldförbindelsen. Löpande skuldebrev kan omsättas och alltså fritt köpas och säljas utan bolagets kontroll.

Tänk på

Ibland talas det om ”konvertibeln” när det utifrån bolagets perspektiv syftas på hela det belopp som bolaget lånat upp, medan det som en innehavare menar med konvertibeln är det värdepapper han eller hon innehar. Det är bättre att säga ”konvertibellånet” för att beskriva bolagets hela skuld och använda ordet konvertibel i lagens mening.

Lagar och regler

11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

 

Se även sökordet Konvertibla lån i Redovisa Rätt.