Kvalificerad revisor kallas en yrkesverksam revisor som är antingen auktoriserad eller godkänd av  Revisorsinspektionen.

Det finns sedan 2013 inte längre möjlighet att bli godkänd revisor, men de som godkänts innan omregleringen kan fortfarande inneha titeln.