Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Näringsidkare

Definition

Näringsidkare är varje fysisk eller juridisk person som bedriver Näringsverksamhet. Personen ses som näringsidkare i de ögonblick han eller hon utför handlingar och målsättningen för handlingen har ett samband med den egna näringsverksamheten.

Begreppet näringsidkare är vidsträckt och omfattande. Begreppet näringsidkare används främst inom konsumenträtten för att avgöra om konsumenter ska få det extra skydd som konsumentlagarna, bland annat konsumentköplagen (1990:953) och konsumenttjänstlagen (1985:716), ger. Om båda personer i en affärsrelation är näringsidkare gäller istället vanliga regler i kommersiell civilrätt, bland annat köplagen (1990:931) och lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (som kallas avtalslagen).

En och samma fysiska person kan vara konsument eller näringsidkare beroende på omständigheterna. En företagare som är IT-konsult med uppdrag inom livsmedelsindustrin är näringsidkare när han eller hon utför sina tjänster mot kunderna, men konsument när han eller hon köper mjölk till hemmet hos samma kunder. En person kan vara näringsidkare oavsett var han eller hon befinner sig, även om det normala är att näringsidkaren befinner sig i sin butik, hemma, på nätet eller på andra platser. Det avgörande är om handlingarna utförs för att främja näringsverksamheten. Om näringsidkaren använder en mellanhand mellan sig och konsumenten är även mellanhanden näringsidkare.

Lagar och regler

1 § 4 st. konsumentköplagen (1990:932)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...