Innehåll

Definition

En ordningsfråga är ett beslut på ett möte som rör själva formerna och de praktiska förutsättningarna för att de deltagande ska kunna fatta beslut. Till exempel kan frågan om utomstående ska få vara närvarande vara en ordningsfråga på en bolagsstämma.

En ordningsfråga kan väckas utan att den varit aviserad i dagordningen och är därmed inte ett ärende. Ordningsfrågor bör vanligtvis kunna avgöras direkt och bryter därför dagordningens följd.

Ordningsfrågor på bolagsstämma

På en bolagsstämma är det stämmans ordförande som är ansvarig för att ordningsfrågor bemöts och avgörs så att stämman ska få rätt förutsättningar för att fatta beslut i enlighet med aktiebolagslagens avsikt. Inte alla ordningsfrågor är föremål för beslut av stämman, till exempel är det stämmoordförandens sak att ordna framförda förslag på ett sådant sätt att stämman kan fatta beslut.

På basis av förslag från ordföranden eller stämmodeltagare kan stämman fatta beslut i ordningsfrågor, till exempel att utfärda förbud mot vissa företeelser eller viss närvaro. Stämman har dock endast rätt att göra så om beslutet ämnar skydda ett berättigat intresse.

Vanliga ordningsfrågor är bland annat:

  • Utomståendes närvaro på bolagsstämman, exempelvis ej föranmälda aktieägare, journalister, akademiker och anställda.

  • Fotografering, ljudupptagning och annan bevisinhämtning från stämman.

  • Rapportering och informationsspridning från stämman, exempelvis via social media.