Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Organisationsnummer

Definition

Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer. Det är motsvarigheten till personnummer för organisationer. Organisationsnummer ska fastställas för bolagsformer som är juridiska personer, det vill säga aktiebolag, europabolag och handelsbolag (inklusive kommanditbolag), samt andra associationer och rättsliga institutioner, däribland ekonomiska föreningar, kommuner, regioner och stiftelser.

Organisationsnumret regleras i lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Organisationsnumret infördes i Sverige 1975 och skapar ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer som underlättar informationsutbytet mellan företag och myndigheter. Organisationsnumret består av tio siffror av vilka den sista siffran är en kontrollsiffra.

Skattemyndigheten är tillsynsmyndighet och för register över tilldelade organisationsnummer (det så kallade organisationsnummerregistret). Skatteverket kan utfärda bevis om tilldelat organisationsnummer.

Organisationsnummer tilldelas av den myndighet som registrerar juridiska personer; för aktiebolag, europabolag, handelsbolag, kommanditbolag är det Bolagsverket och för enkla bolag är det Skatteverket. Ett tilldelat organisationsnummer kan inte ändras eller återanvändas vid tilldelning av nummer.

Lagar och regler

lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.