Innehåll

Definition

Överteckning sker när antalet aktier eller värdepapper som tecknas av de teckningsberättigade överstiger det antal som kan ges ut enligt emissionsbeslutet.

Vid överteckning ska aktierna fördelas mellan dem som tecknat aktier i förhållande till det antal aktier som de redan äger. Om det inte kan ske ska fördelningen ske genom lottning.

Lagar och regler

4 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)