Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Redovisningsvaluta

Definition

Redovisningsvaluta är den valuta i vilken företag presenterar sina affärshändelser enligt bokföringslagen. Det finns endast två alternativ för redovisningsvaluta i svenska företag, svenska kronor eller euro.

Tänk på

Bolagsordningen behöver ange redovisningsvaluta endast om den är euro. Det antas alltså att redovisningsvalutan är kronor om inget annat står i bolagsordningen.

Av bolagsformerna är det endast aktiebolag som får använda euro som redovisningsvaluta. Handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag måste använda kronor. Även ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag får dock använda euro som redovisningsvaluta.

Lagar och regler

3 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078)