Ett registrerat revisionsbolag är ett revisionsbolag, ofta kallad revisionsbyrå, som är registrerat hos Revisorsinspektionen i enlighet med revisionslagen. Registreringen av revisionsbolaget medför att själva bolaget kan utses till revisor i ett aktiebolag, vilket ett oregistrerat revisionsbolag inte kan bli.

Ett registrerat revisionsbolag kan vara antingen ett handelsbolag eller ett aktiebolag.

Kriterier för registrerat revisionsbolag

Ett handelsbolag ska för att kunna registreras uppfylla kriterierna i revisorslagen.

Ett handelsbolag eller aktiebolag som bedriver revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag om bolaget endast bedriver verksamhet som har ett naturligt samband med revision. Bolaget får inte äga andelar i andra företag som inte är ett revisionsföretag eller ha ett innehav som inte har naturligt samband med revision.

Revisorsinspektionen kan i vissa fall bevilja undantag.

Lagar och regler

10-15 och 16 a §§ revisorslagen (2001:883)