Det antal röster en aktie representerar vid Röstvärdesdifferentiering.