Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Röstvärde

Det antal röster en aktie representerar vid Röstvärdesdifferentiering.