Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Röstvärdesdifferentiering

Definition

Röstvärdesdifferentiering är den skillnad i röststyrka som kan finnas mellan olika aktier i ett aktiebolag, till exempel kan vissa aktier ha fem röster och andra aktier en röst i ett och samma bolag.

Aktier som har olika röstvärde samlas i Aktieslag. Det är vanligt att aktieslag med olika röstvärde identifieras med versala bokstäver i alfabetisk ordning (A, B, C osv.), där A-aktierna ofta har ett högre röstvärde än B-aktierna.

Röstvärdesdifferentiering är en avvikelse från grundregeln i aktiebolagslagen att alla aktier ska ha samma rätt i bolaget (Likhetsprincipen) och att endast sådana skillnader som är uttryckligt tillåtna enligt aktiebolagslagen får förekomma.

Möjlighet att i aktiebolagslagen tillsätta aktier med olika antal röster ges i den generella bestämmelsen som föreskriver att ett bolag kan ge ut aktier av olika slag.

En aktie kan dock maximalt ha tio röster mer än en annan aktie. Denna begränsning fanns inte i äldre aktiebolagslagar och därför finns det fortfarande kvar bolag med betydligt större röstvärdesdifferentiering, till exempel Telefonaktiebolaget LM Ericsson vars A-aktier har 1 röst, B-aktier 1/10-dels röst och C-aktier 1/1000-dels röst.

Rösvärdesdifferentiering i bolagsstyrningen

Röstvärdesdifferentiering är den vanligaste formen för att behålla kontrollen över ett aktiebolag utan att behöva stå för hela kapitalinsatsen. Det sker i allt från ägarledda bolag till börsbolag.

Det finns flera andra kontrollstrategier för att genom aktie- och bolagsstrukturer dominera röstningsmekanismerna. Genom att vidga klyftan mellan kapitalinsats och röstvärde görs kontrollen billigare och mindre riskfylld. Den mest använda kombinationen för svenskt vidkommande är röstvärdesdifferentiering och Pyramidägande tillsammans med ett Investmentbolag.

Lagar och regler

4 kap. 1-2 och 5 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

S

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...