Definition

Simultanbildning innebär att de åtgärder som krävs för att bilda ett aktiebolag kan ske samtidigt vid ett enda tillfälle. Simultanbildning är numera den enda metoden för bolagsbildning, men tidigare fanns en metod där åtgärderna skedde under en längre tidsperiod, så kallad Successivbildning.