Definition

SNI står för svensk näringsgrensindelning. SNI-koden är ett femsiffrigt nummer som beskriver den verksamhet bolaget ska bedriva, det vill säga den bransch inom vilken företaget är verksam. SNI är en nationell version av EU:s statistiska standard för att klassificera företag efter deras ekonomiska aktiviteter.

Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för SNI-klassifikationen, men det är Skatteverket som samlar in koderna i samband med att företag registreras.

För praktisk affärsverksamhet har SNI-kod inte särskilt stor betydelse. Den kan dock få relevans för behandlingen hos Skatteverket eftersom vissa branscher har lättnader i egen-och arbetsgivaravgifter samt att Skatteverket kan rikta sin kommunikation till vissa specifika branscher. För de flesta företagare är dock SNI-koden något man anger vid nyregistrering av företag på verksamt.se för att sedan inte fästa avseende vid. I princip ska dock ändring av företagets verksamhet leda till att SNI-koden ändras genom registrering.

Statistiska centralbyrån (SCB) har på sin webbplats en sökfunktion för SNI-koder:www.sni2007.scb.se.