Innehåll

Definition

Tillskottsplikten kallas den förpliktelse vid ett aktiebolags bildande eller senare kapitaltillskott som inträder genom tecknandet. Den innebär att aktietecknarna är skyldiga att överföra pengar eller apportegendom som motsvarar bolagets aktiekapital.

Tillskottspliktens syfte är att säkerställa att den bolagsförmögenhet som verkar finnas enligt bolagets redovisning verkligen överförts till bolaget.

Tillskottsplikten är ett av de få undantag från aktieägarens begränsade personliga betalningsansvar.