Definition

U.P.A. (en förkortning av ”utan personligt ansvar”) är en gammal svensk rättslig term för en egenskap hos en Association där medlemmarnas personliga ansvar är begränsat, Begränsat personligt ansvar. Termen är inte så vanlig i samtida associationsrätt, men används ibland i ideella föreningars firma.