Den som är 19-29 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att hen inte kan arbeta under minst ett år kan få aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ersättningens storlek baseras på tidigare inkomster.

För att kunna få ersättningen måste arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel vilket bedöms av läkare och arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.