Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtalet anger de allmänna anställningsvillkoren inom respektive bransch på den svenska arbetsmarknaden.