Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsintyg

 

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas. Det finns ingen speciell lag som reglerar när och hur man ska lämna betyg eller intyg. I vissa kollektivavtal finns dock noggranna angivelser om hur intyg och betyg ska skriva ut och när det ska lämnas till den anställde.

En viss praxis har dock under årens lopp formats. Har anställningen varat högst tre månader brukar ett arbetsintyg skriva ut och vid längre anställningstid ett arbetsbetyg.

Arbetsintyg

I ett arbetsintyg anges under vilken tid personen var anställd samt vilka arbetsuppgifter personen har haft. Inom statliga och kommunala myndigheter finns särskilda blanketter för det här. Inom den privata arbetsmarknaden finns inte motsvarande generella blanketter. Intyget skrivs i stället ut på företagets brevpapper och skrivs under av ansvarig person.

Arbetsbetyg

När en person slutar efter en längre tids anställning har denne rätt till ett arbetsbetyg. Ett sådant ska innehålla dels anställningstiden men också vitsord och rekommendationer.

När man skriver ett arbetsbetyg kan man börja med att berätta om företagets affärsidé och policy. Man kan också ange vilka generella krav man ställer på sina anställda för att dessa ska vara bra representanter för företaget.

I nästa avsnitt blir arbetsbetyget mer personligt. Det ska då framgå vilka arbetsuppgifter den anställde har haft och hur dessa arbetsuppgifter har utförts. I arbetsbetyget bör också framgå hur den anställde har samarbetat med sina arbetskamrater och hur bemötandet av företagets kunder eller samarbetspartners har varit. Om den anställde har genomgått vidareutbildningar i företagets regi ska detta också anges.

Det finns inga regler för hur omdömen och vitsord ska utformas, men en viss gradering av de avslutande rekommendationerna har med tiden utarbetats. Arbetsgivaren kan ange om han ger sina rekommendationer, bästa rekommendationer eller allra bästa rekommendationer.

Kommentar

Arbetsintyg och arbetsbetyg ersätter inte arbetsgivarintyget. Detta behöver den anställde lämna till A-kassan om han skulle bli arbetslös.