Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsolycksfall

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, ger ersättning vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till och från arbetet.