Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Årskort

Enligt inkomstskattelagen är ersättning för månadskort eller årskort hos lokaltrafiken eller SJ en skattepliktig förmån.