Lag

När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön.

I varje sjukperiod ska ett karensavdrag motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning med sjuklön göras från den anställde. För att en anställd inte ska drabbas av alltför många dagar utan sjuklön, har man i sjuklönelagen infört olika typer av högriskskydd.

Om en anställd efter en sjukperiod återinsjuknar inom fem kalenderdagar från föregående sjukperiod ska inget nytt karensavdrag göras utan den anställde får sjuklön även för den dagen. Den nya perioden räknas ihop med den tidigare.

Exempel

En anställd insjuknar en måndag och är sedan sjuk t.o.m. torsdag. Han kommer tillbaka i arbete på fredagen. På tisdagen därefter blir han återigen sjuk. Måndagen blir dag 1 i den här sjukperioden och ett karensavdrag ska göras. När han återinsjuknar på tisdagen, sker detta inom fem kalenderdagar och det blir därmed inget nytt karensavdrag. Tisdagen blir dag fem i sjukperioden.