Innehåll

Den som är avgiftsskylig för arbetsgivaravgifter ska redovisa dessa i en arbetsgivardeklaration.

Läs mer om behörig firmatecknare i Rätt Bolagsrätt.