Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Belöningsresa

Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte.

I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belöna en anställd som utfört ett gott arbete med en semesterresa. Det kan handla om uppnådda försäljningsmål, belöning för förslag till förbättringar m.m. En sådan belöningsresa är oftast att betrakta som en skattepliktig förmån för den anställde.

Reseförmånen ska värderas enligt marknadsvärde. D.v.s. det värde som företaget betalat för resan inklusive moms.

En belöningsresa är en skattepliktig förmån även om den utgetts av annan än arbetsgivaren. Det kan t.ex. vara en generalagent som utlyst en säljtävling bland sina återförsäljare med en resa som pris.

Det är utgivaren av belöningsresan, som ska betala arbetsgivaravgifter och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Skatteavdrag för förmånen kan bara göras om annan kontant ersättning betalas ut samtidigt.

I vissa fall kan resan anses som en icke skattepliktig förmån. Resan ska då ha väsentliga inslag av arbete som är till nytta för arbetsgivaren. Nyttan av resan ska i princip kunna avläsas i företagets resultat. Detta innebär att resan därför ska innehålla utbildning och information. Detta kan vara studiebesök, grupparbeten, föreläsningar m.m. Resan kan naturligtvis också innehålla ett visst mått av nöjen och avkoppling men detta får inte överväga.

För att visa att resan inte enbart varit för avkoppling och nöje bör det finnas ett program för vistelsen.

Kommentar

Eftersom det är utgivaren av belöningsresan som ska redovisa förmånen till Skatteverket är det viktigt att alla personuppgifter för den som erhållit förmånen finns tillgängliga. Är det en anställd i företaget, som fått förmånen, finns oftast dessa uppgifter men om det är en person som ej är anställd i företaget, måste löneadministratören informeras om dessa uppgifter.

Bokföring

Arbetsgivarens kostnad för en belöningsresa debiteras lämpligt konto i kontogrupp 7380 Kostnader för förmåner till anställda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...