Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Dagslön

Avtal

En tjänsteman är oftast avlönad med en fast månadslön. Den anställde får samma lön oavsett hur många arbetsdagar det finns i månaden.

Vid vissa tillfällen, t.ex. vid ledighet, måste månadslönen räknas om till dagslön.

Dagslönen kan avse lön för en arbetsdag eller lön för en kalenderdag.

Arbetsdagslön

Lön för en arbetsdag kan räknas ut på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal som arbetsgivaren följer. I tjänstemannaavtal finns följande rekommendationer för uträkning av lön för en arbetsdag.

dagslon-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

dagslon-02

Exempel

Khaled börjar sin anställning den 25 maj och ska få lön för de arbetsdagar som återstår i maj månad. Den 25 maj är en måndag och det är fyra arbetsdagar kvar i maj.

Khaled har 25 000 kronor i månadslön. Lönen för de fyra arbetsdagarna i maj blir då

dagslon-03

alternativt

dagslon-04

För en anställd som arbetar intermittent arbetstid blir uträkningen av lönen per arbetsdag på följande sätt:

dagslon-05

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

Klara arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

dagslon-06

Kalenderdagslön

Vid vissa tillfällen ska månadslönen räknas om till lön för en kalenderdag. T.ex. vid sjukdom längre tid än 14 dagar (sjuklöneperioden). Med kalenderdag menas alla dagar i en period, såväl arbetsdagar, lör-, sön- och helgdagar samt andra arbetsfria dagar. Beroende på kollektivavtal beräknas kalenderdaglön som:

dagslon-07

För en anställd som arbetar intermittent räknas kalenderdagslönen ut på samma sätt.

Exempel

Pontus börjar sin anställning den 15 juni. Den 25 juni ska han få lön för 16 kalenderdagar som är kvar i juni månad. Han har 27 000 kronor i månadslön.

dagslon-08

Bokföring

Arbetsdags-eller kalenderdagslön är kontant bruttolön och debiteras på lämpligt lönekonto i kontogrupp 70 eller 72.

Beskattning

Lön som betalas ut per arbetsdag eller kalenderdag är kontant bruttolön. Avdrag per arbetsdag eller kalenderdag görs från den kontanta bruttolönen. Såväl lön som avdrag påverkar underlaget för beräkning av preliminärskatt och socialavgifter.

Kommentar

Egentligen finns det ingenting i löneberedningen, som heter dagslön utan det är antingen arbetsdagslön eller kalenderdagslön. När lönen per kalenderdag räknas ut blir den, jämfört med lönen för en arbetsdag, mycket lägre. Därför är det mycket viktigt att man vet vad man har räknat ut, så man inte gör löneutbetalning eller löneavdrag per kalenderdag med ett belopp, som avser lön för en arbetsdag eller tvärtom.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...