Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Dygnsvila

Lag

I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstidens längd och regler om dygnsvila.