Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Enmansföretag

Lag

Växa-stöd

Lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Lagen började gälla den 1 januari 2017 och gäller t o m utgången av 2021. Riksdagen beslutade under hösten 2020 att lagen ska bli permanent och den kommer alltså att fortsätta gälla efter 2021.

Enmansföretagare

Med enmansföretag menas i lagen en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet, en enskild företagare, som inte har någon person anställd.

Från 1 januari 2018 omfattas även aktiebolag och handelsbolag av lagen. För aktiebolag och handelsbolag gäller lagen ersättningar som betalats ut från och med den 1 januari 2018.

Första anställd

När arbetsgivaren betalar ut ersättning till den anställde som först får avgiftspliktig ersättning i företaget (den första anställda) ska under längst 24 kalendermånader i följd inte någon annan avgift eller löneskatt betalas, förutom ålderspensionsavgift, 10,21 procent. Nedsättningen av avgiften gäller endast avgiftspliktiga löner som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För lön över 25 000 kronor per månad betalas på den överstigande delen sedvanlig arbetsgivaravgift och särskild löneskatt.

För den första anställda ska arbetsgivaren endast betala pensionsavgift på 10,21 procent för personen om den är född 1938 eller senare. Om den anställde är född 1937 eller tidigare kommer arbetsgivaren inte att betala någon avgift.

Kommentar

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en tillfällig utökning av växa-stödet som innebär att reglerna ska kunna omfatta ytterligare en anställd utöver den först anställde. De nya reglerna föreslås gälla under perioden från den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2022.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...