Innehåll

Om arbete erbjuds medborgare i EU/EES-land behöver denne inte uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta längre tid än tre månader.