FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, som sedan 2017 tillhandahåller auktorisation av lönekonsulter. Som auktoriserad lönekonsult FAR förbinder man sig att arbeta enligt reglerna i svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, REKO. Läs mer om auktorisationen och FAR:s arbete inom löneområdet påwww.far.se.