Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Felaktigt utbetald lön

 

Det kan inträffa att en felaktig lön utbetalas. Även personal som arbetar med löneadministration kan göra misstag. Det kan bero på att information om avdrag eller tillägg inte kommit löneadministratören tillhanda eller rena misstag kan förekomma. Det är därför viktigt att man skapar ordentliga rutiner för inlämning av tidrapporter, reseräkningar, kvitton m.m. Detta behöver löneadministratören för att kunna göra sitt arbete på rätt sätt.

Om en anställd får för mycket lön, t.ex. på grund av felräkning, ska arbetsgivaren snarast informera den anställde om misstaget. Det kan då visa sig att den anställde inte insett att han fått för mycket pengar och gjort slut på hela lönen. I de fallen kan arbetsgivaren kräva tillbaka pengarna, endast om den anställde borde ha insett att lönen var felaktig. I annat fall har den anställde handlat i god tro och arbetsgivaren kan inte få tillbaka pengarna ens genom inkasso eller Kronofogden.

Om den anställde fått för lite i lön, t.ex. felräkning av övertidsersättning, ska den anställde få rättelse. Det enklaste sättet är att betala ut den saknade lönen vid nästa lönetillfälle. Detta kan tillämpas om den anställde varit försumlig med rapportering av övertid eller annat och löneadministratören har fått in uppgiften för sent. Är det däremot så att felet beror på att löneadministratören räknat fel eller glömt betala ut, bör felaktigheten justeras snarast möjligt.

Man gör då en beräkning av hur mycket lön som saknas, gör en preliminärskatteberäkning, drar preliminärskatt och betalar ut nettobeloppet med en check eller insättning på konto.

Exempel

Mats saknar 3 000 kronor i övertidsersättning vid löneutbetalningen. Hans månadslön är 18 000 kronor. Preliminärskatteavdraget på 18 000 kronor är 5 580 kronor. Preliminärskatteavdraget på den ordinarie lönen är då

felaktigtutbetald-01

Lika stort preliminärskatteavdrag ska göras på övertidsersättningen som betalas ut d.v.s. 3 000 kronor × 31 % = 930 kronor

felaktigtutbetald-02

Vid nästa lönetillfälle läggs övertidsersättningen 3 000 kronor till ordinarie lön och den utbetalda justeringen dras av från den anställdes nettolön.

Kommentar

Många gånger görs avdraget för den utbetalda justeringen som ett löneförskott vilket ibland kan vara litet känsligt för den anställde, speciellt om felet berott på löneadministratören. En löneart som kallas för nettolönejustering kan vara bättre att använda.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...