Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Föräldrapenningtillägg

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en försäkring om föräldrapenningtillägg som trädde i kraft 1 januari 2014. Försäkringen ersätter föräldralönen i kollektivavtalen och administreras av AFA Försäkring.

Föräldrapenningtillägg betalas ut till den försäkrade under 180 dagar om den försäkrade har varit anställd hos arbetsgivaren under 24 månader under en fyraårsperiod. Föräldrapenningtillägg utbetalas till den anställde under högst 60 dagar om anställningen varat under 12 månader under en fyraårsperiod. Ersättningen betalas bara ut för en föräldraledighetsperiod och som längst till dess barnet är 18 månader gammalt eller, vid adoption, 18 månader från adoptionstillfället. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp och 90 procent av lönen däröver.

Ansökan om föräldrapenningtillägg görs av den anställde. Ansökan ska göras inom fem och ett halvt år från barnets födelse eller adoption. Om ansökan görs senare är rätten till föräldrapenningtillägg förbrukad.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...