När en anställd har varit sjuk under en längre tid gjordes tidigare en utredning om sjukpenningen skulle bytas mot förtidspension.

Förtidspensionen har nu ersatts av aktivitetsersättning eller sjukersättning.