Innehåll

Ett mycket centralt begrepp inom löneadministrationen är den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.