Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Gratifikation

Lag

En gratifikation kan likställas med en gåva. Arbetsgivare kan till sina anställda ge gåvor vid vissa speciella tillfällen, t.ex. jubileum. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229).

Om en arbetsgivare i samband med ett jubileum lämnar en gratifikation till de anställda i form av värdepapper, t.ex. obligationer, aktier eller optionsrätt, ska detta beskattas som kontant lön.

En gratifikation kan också lämnas till en anställd för väl utfört arbete eller som belöning för andra insatser. En sådan gratifikation är att betrakta som ersättning för arbete och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt.

Ibland kan arbetsgivaren, som en gratifikation efter viss tids anställning, bjuda på en resa. Värdet av en sådan resa är en skattepliktig förmån som ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt.

Värdet på en gratifikation ska också tas upp i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter, antingen som kontant lön eller som en skattepliktig förmån. Beloppet redovisas som kontant bruttolön eller som skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Bokföring

En gratifikation behandlas som lön och bokförs på lönekontogruppen 70 eller 72.