Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Halvmånadslön

 

Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt, motsvarar den slutliga skatten under året.

Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag görs vid varje utbetalningstillfälle från kontant ersättning för utfört arbete.

Den som är huvudarbetsgivare, d.v.s. hos den som den anställde har sin huvudsakliga sysselsättning, gör skatteavdrag enligt tabell. Det finns skattetabeller från 29-40 beroende på vilken kommunal skattesats som ska användas för respektive anställd. Det är i den kommun den anställde är skriven den 1 november året före inkomståret som gäller under hela inkomståret.

Skattetabellen är uppdelad i dels utbetalning en gång per månad och dels för tvåveckorsperiod. För halvmånadslön beräknas skatteavdraget med hjälp av tabellen för månadslön. Halvmånadslönen ska då multipliceras med 2. Därefter läser man av beloppet i tabellen för månadslön, och delar skatteavdragsbeloppet med 2 och har då fått fram skatteavdraget för halvmånadslönen.

Exempel

Bella får lön beräknad per halvmånadsperiod. Vid den första utbetalningen i januari ska hon få 13 500 kronor.

halvmanadslon_01

Bellas löneutbetalning:

halvmanadslon_02

Kommentar

Skattetabell för tvåveckorslön finns endast tillgänglig på skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se.

Bokföring

Halvmånadslön är kontant bruttolön och debiteras på lämpligt lönekonto i kontogrupp 70 eller 72.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...