Den grundläggande principen är att preliminärskatt ska betalas under inkomståret med ett belopp som, så nära som möjligt, motsvarar den slutliga skatten under året.

Den som har anställning har vanligen A-skatt. Den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag. Skatteavdrag görs vid varje utbetalningstillfälle från kontant ersättning för utfört arbete.

Den som är huvudarbetsgivare, d.v.s. hos den som den anställde har sin huvudsakliga sysselsättning, gör skatteavdrag enligt tabell. Det finns skattetabeller från 29-40 beroende på vilken kommunal skattesats som ska användas för respektive anställd. Det är i den kommun den anställde är skriven den 1 november året före inkomståret som gäller under hela inkomståret.

Skattetabellen är uppdelad i dels utbetalning en gång per månad och dels för tvåveckorsperiod. För halvmånadslön beräknas skatteavdraget med hjälp av tabellen för månadslön. Halvmånadslönen ska då multipliceras med 2. Därefter läser man av beloppet i tabellen för månadslön, och delar skatteavdragsbeloppet med 2 och har då fått fram skatteavdraget för halvmånadslönen.

Exempel

Bella får lön beräknad per halvmånadsperiod. Vid den första utbetalningen i januari ska hon få 13 500 kronor.

halvmanadslon_01

Bellas löneutbetalning:

halvmanadslon_02

Kommentar

Skattetabell för tvåveckorslön finns endast tillgänglig på skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se.

Bokföring

Halvmånadslön är kontant bruttolön och debiteras på lämpligt lönekonto i kontogrupp 70 eller 72.