Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Hyresersättning

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren för att användas som kontor, lager eller garage i företagets verksamhet får hyresersättning av arbetsgivaren. Sådan hyresersättning är vanligen inkomst av kapital.

Bokföring

Av arbetsgivaren betalad hyra debiteras konto 5010 Lokalhyra.

Beskattning

För att hyresersättningen ska vara inkomst av kapital måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Arbetsgivaren har behov av lokalen.

  • Hyresersättningen överstiger inte marknadsmässig hyra.

  • Hyresavtal ska finnas.

Arbetsgivaren måste ha behov av lokalen. Den anställde arbetar hemifrån och har inrett ett rum speciellt för företagets verksamhet. Om arbetsgivaren inte kan styrka behovet av lokalen, betraktas hyresersättningen som lön, och ska vara underlag för beräkning av prelminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Att avgöra vad som är marknadsmässig hyra vid uthyrning av ett rum i en villa, kan många gånger vara svårt. Det som avgör är geografiskt läge, storlek och standard. Man kan också jämföra med liknande lokaler på orten. Om hyresersättningen överstiger marknadsmässig hyra betraktas den överstigande delen som kontant lön och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter.

Hyresavtal ska tecknas mellan arbetsgivaren och fastighetsägaren respektive den anställde. Om hyresavtal saknas ska ersättning för lokalkostnader i tjänsten redovisas som kostnadsersättning med ett kryss i arbetsgivardeklarationen på individnivå, om kostnaderna är avdragsgilla för den anställde, annars betraktas ersättningen som lön.

I de fall hyresersättningen uppfyller villkoren för inkomst av kapital, ska den redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå och deklareras som inkomst av kapital. Den anställde har rätt att göra skäligt avdrag för de merkostnader, t.ex. el och vatten, som uppstått på grund av uthyrningen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...