Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Inkasso

Ibland händer det att en löneadministratör gör en felaktig utbetalning som måste krävas tillbaka från den anställde. I största möjliga utsträckning försöker man att reglera felaktigheten genom löneavdrag vid nästa lönetillfälle. I vissa fall finns inte den möjligheten utan det måste vidtas andra åtgärder för att få tillbaka den felaktigt utbetalda lönen. En åtgärd kan vara en inkassoåtgärd. En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning på någon som är skyldig pengar.

En betalningspåminnelse räknas inte som en inkassoåtgärd. Det kan dock i betalningspåminnelsen anges att om inte skulden betalas kommer kravet att överlämnas till inkasso, med ytterligare kostnader som följd.

Lag

Regler för inkasso finns i inkassolag (1974:182). En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning för att förmå personen att betala skulden. Om inte personen betalar kommer ärendet att överlämnas till Kronofogden med en betalningsanmärkning som följd.

När en fordran ska krävas in via inkassoåtgärder vänder man sig till ett inkassoföretag med sitt krav. Ett inkassokrav ska alltid vara skriftligt och innehålla så detaljerade uppgifter som möjligt om skulden. I inkassolagen anges vad ett inkassokrav ska innehålla:

  • Den betalningsskyldiges namn och personnummer.

  • Vad fordran grundar sig på.

  • Skuldbelopp.

  • Kostnader och ränta.

  • Tidsfrist för betalning eller invändning mot kravet.

Tillsynsmyndighet för inkasso och inkassoföretag är Datainspektionen. Mer upplysningar om inkasso kan hämtas på Datainspektionens hemsidawww.datainspektionen.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...