Ibland händer det att en löneadministratör gör en felaktig utbetalning som måste krävas tillbaka från den anställde. I största möjliga utsträckning försöker man att reglera felaktigheten genom löneavdrag vid nästa lönetillfälle. I vissa fall finns inte den möjligheten utan det måste vidtas andra åtgärder för att få tillbaka den felaktigt utbetalda lönen. En åtgärd kan vara en inkassoåtgärd. En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning på någon som är skyldig pengar.

En betalningspåminnelse räknas inte som en inkassoåtgärd. Det kan dock i betalningspåminnelsen anges att om inte skulden betalas kommer kravet att överlämnas till inkasso, med ytterligare kostnader som följd.

Lag

Regler för inkasso finns i inkassolag (1974:182). En inkassoåtgärd är ett krav eller annan påtryckning för att förmå personen att betala skulden. Om inte personen betalar kommer ärendet att överlämnas till Kronofogden med en betalningsanmärkning som följd.

När en fordran ska krävas in via inkassoåtgärder vänder man sig till ett inkassoföretag med sitt krav. Ett inkassokrav ska alltid vara skriftligt och innehålla så detaljerade uppgifter som möjligt om skulden. I inkassolagen anges vad ett inkassokrav ska innehålla:

  • Den betalningsskyldiges namn och personnummer.

  • Vad fordran grundar sig på.

  • Skuldbelopp.

  • Kostnader och ränta.

  • Tidsfrist för betalning eller invändning mot kravet.

Tillsynsmyndighet för inkasso och inkassoföretag är Datainspektionen. Mer upplysningar om inkasso kan hämtas på Datainspektionens hemsidawww.datainspektionen.se