Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Inrikes traktamente

Ett traktamente är avsett att täcka de merkostnader en anställd har i samband med en tjänsteresa.

Se även

traktamente